czwartek, 3 stycznia 2019Do 31 stycznia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń na stypendia artystyczne prezydenta miasta Słupsk w dziedzinie kultury. Wysokość stypendium może wynieść do 10 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów stypendia kulturalne w Słupsku w dziedzinie kultury przyznaje się osobie fizycznej zajmującej się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na:
 • realizację projektu artystycznego lub upowszechniającego kulturę;
 • czynny udział w międzynarodowych lub ogólnopolskich konkursach, festiwalach lub projektach kulturalnych odbywających się poza Słupskiem.Projekt stypendialny z zakresu twórczości artystycznej może być realizowany między innymi w takich dziedzinach sztuki jak:
 • film;
 • literatura;
 • muzyka;
 • sztuki wizualne;
 • taniec;
 • teatr.
Projekt stypendialny z zakresu upowszechniania kultury może być realizowany w szczególności w zakresie: 
 • animacji kultury;
 • badań nad kulturą;
 • edukacji kulturalnej;
 • organizacji wydarzeń kulturalnych;
 • wydawnictw kulturalnych.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom