wtorek, 15 stycznia 2019


Logo IX edycji konkursu na Najlepszy Debiut Historyczny Roku
Do 31 marca 2019 r. można składać wnioski w ramach konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku. Do konkursu mogą zgłaszać się autorzy niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku, obronionych w okresie od 1 października 2017 r. do 31 października 2018 r. Pula nagród w konkursie wynosi 35 000 zł.

Dla autorów najlepszych prac magisterskich i doktorskich przewidziano następujące nagrody I stopnia:
  • 10 000 zł w przypadku najlepszej pracy magisterskiej,
  • 25 000 zł w przypadku najlepszej pracy doktorskiej.
Laureaci pierwszej nagrody otrzymają również pamiątkowe dyplomy, a ich praca zostanie wydana przez IPN i IH PAN w formie książkowej. Dla autorów prac, które zajmą drugie miejsce w każdej z kategorii, przewidziano wydanie drukiem części lub całej pracy oraz honorarium autorskie.


W każdej z kategorii możliwe jest także przyznanie od jednego do trzech wyróżnień. Komisja konkursowa może także zrezygnować z przyznania nagrody I stopnia i w jej miejsce przyznać jedną lub dwie nagrody II stopnia.

Organizatorami konkursu są Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.

Strona internetowa konkursu na najlepszy debiut historyczny roku

Plakat - Historyczny debiut roku

Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom