wtorek, 15 stycznia 2019


Polski Czerwony Krzyż - logo
Do 15 października 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach XXII edycji konkursu prac naukowych  im. prof. Remigiusza Bierzanka na najlepsze prace dyplomowe, licencjackie, magisterskie i doktorskie dotyczące międzynarodowego prawa humanitarnego i Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie, magisterskie i licencjackie obronione w terminie od 15 października 2018 do 15 października 2019 r.

Zgłaszane do konkursu prace powinny obejmować następujące zagadnienia:
  • międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, jego historia, rozwój i aktualne problemy, 
  • Międzynarodowy Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, jego historia, struktura i działalność oraz Podstawowe Zasady, 
  • relacje między prawem humanitarnym a  prawami człowieka lub zagadnienia pokrewne.
Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć opinię promotora wraz z papierową oraz elektroniczną wersją pracy konkursowej.


Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom