czwartek, 28 lutego 2019


International Society for Microbial Ecology - logo
W trybie ciągłym istnieje możliwość ubiegania się o dofinanasowanie warsztatów szkoleniowych, kursów, letnich szkół dla doktorantów oraz spotkań i konferencji (w tym sesji tematycznych, zaproszenie keynote speakers lub nagrody dla studentów i młodych naukowców za najlepszą prezentację lub poster) w szeroko rozumianej tematyce ekologii mikroorganizmów przez Międzynarodowe Towarzytwo Ekologii Mikroorganizmów (International Society for Microbial Ecology) w ramach programu ambasadorów (https://www.isme-microbes.org/ambassadors).

Jednorazowa kwota dofinansowania wynosi do 500 euro. Ponadto istnieje również możliwość ubiegania się o dofinansowanie do 5 000 euro w ramach ogólnego wsparcia ISME (https://www.isme-microbes.org/general-sponsorship). 


Osoby zainteresowane są proszone o kontakt z dr. Katarzyną Piwosz (kpiwosz@mir.gdynia.pl).


Informacja prasowa

Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom