piątek, 15 lutego 2019Do 7 maja 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL. Do konkursu można składać międzynarodowe projekty badawcze, które dotyczą badań obejmujących zagadnienia z zakresu: micro/nanoelectronics, smart integrated systems and embedded/cyber-physical systems. Budżet Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie udziału polskich podmiotów wynosi 1,5 mln euro.

Nabór wniosków w ramach konkursu ma przebieg dwuetapowy.
  • etap I - nabór wniosków wstępnych 7 maja 2019 r.;
  • etap II - nabór wniosków pełnych 18 września 2019 r.


Nabór powadzony jest w dwóch tematach:
  • H2020-ECSEL-2019-1-IA-two-stage - Innovation Actions (IA)
  • H2020-ECSEL-2019-2-RIA-two-stage - Research and Innovation Actions (RIA).
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBiR.


Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom