piątek, 8 lutego 2019


Logo Związku Banków Polskich
Do 5 kwietnia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach VII edycji konkursu Etyka w finansach. Celem konkursu jest zachęcenie do refleksji nad kwestią etyki w finansach profesjonalistów oraz środowisko akademickie. Pula nagród w konkursie sięga 20 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłoszenia mogą przesyłać młodzi profesjonaliści praktycy oraz pracownicy środowiska akademickiego i studenci do 35. roku życia. 

Zadanie konkursowe polega na napisaniu eseju o charakterze analitycznym lub sugerującym propozycję praktycznego zastosowania etyki w finansach.


Zgodnie z informacjami organizatorów:
Ideą konkursu „Etyka w finansach” jest zachęcenie młodych osób do refleksji nad kwestią etyki w finansach. W dobie przyśpieszonego budowania kapitalizmu, dotkniętego głębokim kryzysem finansowym, refleksja nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić czy też wyeliminować, by zarówno zapobiec erozji zachowań etycznych, jak i odbudować zaufanie klientów do banków, jest niezwykle potrzebna.

Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom