piątek, 1 lutego 2019


Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta - logo
Od 1 lutego 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Fulbright Graduate Student Award. Fulbright Graduate Student Award to stypendia dla Polaków zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego i trzeciego stopnia w USA. Stypendium przyznawane jest na pierwszy rok studiów magisterskich, doktoranckich lub innych kończących się uzyskaniem dyplomu na poziomie graduate

W roku akademickim 2020/2021 wysokość stypendium - przeznaczonego w pierwszej kolejności na koszty utrzymania stypendysty - nie może przekroczyć 47 000 dolarów. Stypendium może również obejmować:
 • Częściowe lub całkowite pokrycie kosztów czesnego i/lub opłat uczelnianych (zależnie od dostępnych środków).
 • Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA.
 • Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty i zagospodarowaniem w USA.
 • Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencjach.


O stypendium Graduate Student Award mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:
 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Posiadają co najmniej stopień licencjata/inżyniera w momencie składania aplikacji o stypendium lub uzyskają dyplom najpóźniej do czerwca w roku wyjazdu.
 • Uzyskały wysoką średnią z toku studiów i mogą wykazać się wyróżniającymi osiągnięciami oraz sprecyzowanymi zainteresowaniami naukowymi.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
 • Spełniają wymogi formalne wizy J-1.
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat.
 • Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom