środa, 6 lutego 2019


Muzeum Książąt Czartoryskich - logo
Do 24 lutego 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na hasło promujące Muzeum Książąt Czartoryskich. Organizatorzy oczekują na krótkie, chwytliwe, wyraziste sformułowanie oddające charakter i cechy marki Muzeum Książąt Czartoryskich oraz nawiązujące do ponownego udostępnienia kolekcji i otwarcia Muzeum. Najlepsze hasło zostanie nagrodzone kwotą 5 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów zgłaszane hasło:
powinno być dostosowane do charakteru instytucji. Opracowany przez Uczestnika projekt nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem. Nie może także zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Muzeum Książąt Czartoryskich i Muzeum Narodowego w Krakowie. Zadania Konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.


Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które ukończyły 18. rok życia i mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz do osób prawnych zajmujących się projektami marketingowymi, brandingiem, copywritingiem i działaniami pokrewnymi.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom