poniedziałek, 11 lutego 2019


Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych logo
Do 31 lipca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najlepszą pracę dyplomową, którego organizatorem jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Konkurs adresowany jest do studentów studiów inżynierskich i magisterskich. Pula nagród w konkursie wynosi 5 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów celem konkursu jest promocja nowoczesnych metod stosowanych w inżynierii środowiska oraz wspieranie innowacyjności w rozwiązywaniu problemu inżynierskiego.

Tematyka zgłaszanych prac dotyczyć następujących zagadnień: 
 • gazownictwo, 
 • wodociągi i kanalizacja, 
 • ciepłownictwo, 
 • ogrzewnictwo, 
 • wentylacja i klimatyzacja, 
 • oczyszczanie miast i osiedli oraz gospodarka odpadami, 
 • balneotechnika, 
 • pralnictwo, 
 • ochrona wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, 
 • urbanistyka podziemna,
 • dziedziny pokrewne.


Do konkursu można zgłaszać prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie) obronione w okresie od dnia 1 sierpnia 2016 r. do 31 lipca 2019 r., których tematyka poświęcona jest nowym technologiom lub nowatorskiemu zastosowaniu istniejących technologii.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom