poniedziałek, 25 lutego 2019


Do 22 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w konkursie o nagrody marszałka województwa łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim. Do konkursu można zgłaszać prace dotychczas nienagradzane w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach. Pula naród w konkursie wynosi 50 000 zł.

Nagrody przyznawane będą za rozprawy i prace w następujących obszarach:
  • dziedzina nauk humanistycznych;
  • dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych;
  • dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
  • dziedzina nauk społecznych;
  • dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych;
  • dziedzina sztuki.


Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom