piątek, 15 lutego 2019

Do 22 marca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia naukowe w projekcie "KL Gusen jako miejsce eksterminacji Polaków", którego organizatorem jest Instytut Pileckiego. Przedmiotem konkursu są cztery stypendia naukowe w wysokości 1 500 - 2 000 zł miesięcznie przyznawanych na okres od maja 2019 do października 2020 r. (planowany początek projektu: 1 maja 2019 r.).

Zgodnie z informacjami organizatorów:
 • Stypendium przyznawane jest w wysokości 1 500 zł netto miesięcznie osobom z tytułem magistra lub będącym w trakcie odbywania studiów doktoranckich oraz 2 000 zł netto miesięcznie osobom ze stopniem naukowym doktora.
 • Stypendium przyznawane jest na okres 18 miesięcy (z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy w uzasadnionych przypadkach).
 • Okres realizacji projektu: od maja 2019 do października 2020 r.
 • Liczba stypendiów naukowych: 4.
 • Stypendysta będzie miał zapewnione miejsce pracy w Instytucie.
 • Wyjazdy naukowe (miejsca i czas trwania będą ustalane w ramach projektu). Instytut przeznaczy dodatkową kwotę na przeprowadzenie kwerend związanych z realizacją projektu.
 • Uczestnictwo w zebraniach zespołu badawczego oraz w życiu naukowym Instytutu.Do zadań stypendystów będzie należało:
Temat 1.  Polscy więźniowie w KL Gusen
 • Przeprowadzenie kwerend archiwalnych  dotyczących  obywateli polskich  więźniów KL Gusen w archiwach w Austrii  (m.in. w  Wiedniu) i w  Polsce,
 • Analiza zgromadzonego materiału źródłowego, przygotowanie artykułu przeznaczonego do druku
Temat  2.  Stan pamięci o KL Gusen w społeczeństwach polskim i austriackim
 • Przeprowadzenie badań socjologicznych dotyczących  pamięci o KL Gusen na zróżnicowanych grupach respondentów w Polsce I Austrii  (ankiety, wywiady)
 • Analiza zgromadzonego materiału źródłowego, przygotowanie artykułu przeznaczonego do druku

Temat 3.  KL Gusen w dyskursie medialnym
 • Przeprowadzenie kwerend w materiałach medialnych
 • Analiza zgromadzonego materiału, przygotowanie artykułu przeznaczonego do druku
  Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Pileckiego.


  Print Friendly and PDF


  SklepNaukowy

  Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom