poniedziałek, 11 lutego 2019


fot. rawpixel / unsplash.com CC0 1.0
Akademia Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk (AMU PAN) po raz piąty organizuje Kuźnię Młodych Talentów (KMT), która jest wyjątkową szkołą letnią skierowaną do doktorantów reprezentujących nauki o życiu oraz nauki ścisłe i techniczne. Tegoroczna KMT AMU odbędzie się w dniach 2 – 5 lipca 2019 w Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie k. Warszawy, a jej motywem przewodnim będzie interdyscyplinarność.

KMT ma na celu głównie integrację najlepszych doktorantów w Polsce oraz trening umiejętności miękkich niezbędnych w pracy naukowej. Uczestnicy KMT będą mieli okazję rozwinąć swoje kompetencje interpersonalne i zdolności komunikacyjne poprzez udział w dyskusjach panelowych, debacie oksfordzkiej i różnych warsztatach. Radę Programową KMT stanowią członkowie Akademii Młodych Uczonych PAN oraz ich doktoranci, którzy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom warsztatów i ich różnorodność.

W czasie KMT 2019 odbędą się m.in. warsztaty psychologiczne jak radzić sobie ze stresem, warsztaty z wizualizacji, publikowania czy edycji tekstu. Ponadto odbędzie się także szkolenie z programowania z użyciem Arduino oraz zajęcia z komunikacji. Będzie również możliwość zapoznania się z zagadnieniem dotyczącymi interdyscyplinarności i kontaktu między naukowcami.

Spotkania integracyjne organizowane w trakcie KMT 2019 pozwalają na bezpośrednią wymianę doświadczeń naukowych w interdyscyplinarnym gronie uczestników i organizatorów, co ma na celu nawiązanie kontaktów w środowisku naukowym i umożliwienie dalszej współpracy przy realizacji badań naukowych.Podczas V edycji szkoły letniej KMT tradycyjnie odbędzie się konkurs na dwie najlepsze prezentacje naukowe, które zostaną wybrane z grona prezentacji związanych z naukami o życiu i naukami technicznymi.

Nagrody główne zwycięzcy będą mogli przeznaczyć na udział w wybranej konferencji naukowej czy na dowolny cel wspomagający ich rozwój naukowy (kurs językowy, drobny sprzęt laboratoryjny, książki czy analizy zewnętrzne).

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w V edycji Kuźni Młodych Talentów!

Szczegóły wydarzenia na stronie internetowej: http://amu.pan.pl/kmtamu/ oraz na facebooku: https://pl-pl.facebook.com/kmtamu/

Informacja prasowa

Zdjęcie we wpisie: fot. rawpixel / unsplash.com CC0 1.0


Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom