środa, 20 lutego 2019


https://www.granty-na-badania.com/2018/08/nabor-wnioskow-o-dostep-do-stanowisk.html
Od 1 marca 2019 r. do 1 kwietnia 2019 r. trwa trzeci nabór wniosków o dostęp do stanowisk badawczych w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris. Podczas naboru można aplikować o możliwość przeprowadzenia eksperymentu na stacjach pomiarowych PEEM, XAS i UARPES.

Zgodnie z informacjami organizatorów:
Aktualnie na naukowców czekają dwie linie badawcze UARPES oraz PEEM/XAS, których możliwości badawcze koncentrują się w obszarze fizyki ciała stałego, chemii, fizyki nadprzewodników czy nowych materiałów elektronicznych.
Jak precyzują organizatorzy aktualny nabór wniosków prowadzony jest na czas badawczy przypadający w okresie od października 2019 do lutego 2020.


Szczegółowe informacje o naborze wniosków można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris.

Stacja badawcza UARPES - materiały Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotrowego SOLARIS
Stacja badawcza UARPES - materiały Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotrowego SOLARIS

Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom