czwartek, 14 lutego 2019


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 18 marca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach przyjmowania chętnych do udziału w letnich kursach języka i kultury polskiej. W trakcie kursów ich uczestnicy będą intensywnie uczyć się polskiego (ok. 20 godzin zajęć w tygodniu), rozmawiać po polsku na zajęciach i poza nimi (na ulicy, w restauracji, w trakcie spotkań z Polakami), zwiedzać różne miasta w Polsce, integrować się z innymi zagranicznymi studentami, realizować wspólnie projekty.

Zgodnie z informacjami Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o udział w programie mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 • nie mają polskiego obywatelstwa;
 • nie studiują w Polsce (w roku akademickim 2018/2019);
 • uczą się języka polskiego lub znają język angielski na poziomie min. B1
oraz
 • są studentami zagranicznych uczelni lub
 • są studentami wskazanymi przez upoważnione instytucje w ramach realizacji umów dwustronnych zawartych z Rzeczpospolitą Polską – zgodnie z limitami wskazanymi w tych
  umowach lub 
 • są laureatami konkursów krasomówczych, którzy otrzymali nagrodę Dyrektora NAWA w postaci udziału w Kursie.
NAWA przewiduje także  nabór 30 uczestników – cudzoziemców-lektorów języka polskiego pracujących w zagranicznych ośrodkach akademickich.Beneficjenci programu otrzymają:
 • intensywne kursy języka polskiego z doświadczonymi lektorami języka polskiego jako obcego,
 • zajęcia ukazujące polską historię i kulturę,
 • warsztaty tematyczne,
 • projekcje filmowe,
 • wycieczki do ciekawych miejsc,
 • imprezy integracyjne (w tym spotkania z Polakami),
 • noclegi w pokojach 4-osobowych lub mniejszych,
 • wyżywienie (3 posiłki dziennie),
 • 500 zł stypendium (lektorzy 700 zł).
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom