piątek, 1 lutego 2019


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 7 maja 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach II edycji programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pn. Polskie Powroty. Cele programu jest umożliwienie polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych. Na realizację projektu można pozyskać do 2,27 mln zł. Budżet drugiej edycji programu wynosi 45 mln zł.

Z wnioskiem ramach pierwszej edycji programu mogą występować wnioskodawcy, którzy reprezentują wszystkie dziedziny nauki. Powracający do Polski naukowiec musi zostać zatrudniony przez:uczelnię;
 • uczelnie, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.s.w.n.;
 • instytuty naukowe PAN, działające na podstawie u.p.a.n.;
 • instytuty badawcze, działające na podstawie u.i.b.;
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Polska Akademia Umiejętności;
 • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, posiadające kategorię naukową
Jak informuje NAWA w okresie realizacji projektu powracający naukowiec będzie zatrudniony przez Beneficjenta w ramach stosunku pracy:

 • w pierwszym roku realizacji projektu w wymiarze minimum 0,5 etatu,
 • w kolejnych latach w wymiarze minimum 0,75 etatu.


Do zadań osoby, która powraca do Polski należy:
 • stworzenie własnej Grupy Projektowej i aplikowanie o granty do polskich i zagranicznych instytucji finansujących badania,
 • prowadzenie i upowszechnianie tych badań w renomowanych czasopismach naukowych lub prowadzenie prac rozwojowych/wdrożeniowych.
W ramach projektu realizowanego ze środków programu Polskie Powroty finansowane są:
 • wynagrodzenie Powracającego Naukowca (przez okres od 36-48 miesięcy) wraz z kosztami pracodawcy,
 • wynagrodzenia dla dwóch członków Grupy Projektowej (przez okres 36-48 miesięcy) wraz z kosztami pracodawcy,
 • koszty przesiedlenia oraz adaptacji miejsca pracy.

Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom