środa, 13 lutego 2019


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 31 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Andersa na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Celem programu jest poprawa poziomu kwalifikacji i znajomości języka polskiego w środowiskach polonijnych poprzez stworzenie młodzieży polskiego pochodzenia możliwości odbycia studiów na warunkach stypendialnych na uczelniach w Polsce.

Zgodnie z informacjami Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o stypendia mogą ubiegać się osoby polskiego pochodzenia, będące obywatelami jednego z następujących państw: 
 • Albania, 
 • Armenia, 
 • Azerbejdżan, 
 • Białoruś, 
 • Bułgaria, 
 • Czechy, 
 • Chorwacja, 
 • Estonia, 
 • Gruzja, 
 • Kazachstan, 
 • Kirgistan, 
 • Litwa, 
 • Łotwa, 
 • Macedonia, 
 • Mołdawia, 
 • Rosja, 
 • Rumunia, 
 • Serbia, 
 • Słowacja, 
 • Tadżykistan, 
 • Turkmenistan, 
 • Ukraina, 
 • USA, 
 • Uzbekistan, 
 • Węgry,
 • państw Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Afryki.

Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom