poniedziałek, 18 lutego 2019


Logo Funduszy Europejskich
Od 1 kwietnia 2019 r. do 29 listopada 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Konkurs 1/1.1.1/2019 MSP - SEAL OF EXCELLENCE Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł (wyłączenie składania wniosków przez podmioty z województwa mazowieckiego).

Konkurs przeznaczony wyłącznie na projekty, które: 
  • zostały złożone do SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku do NCBiR
  • otrzymały Seal of Excellence w ramach SME Instrument, faza II (z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania).
Nabór wniosków prowadzony będzie w następujących turach:
  • od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r.;
  • od 1 maja do 31 maja 2019 r.;
  • od 1 czerwca do 30 czerwca 2019 r.;
  • od 1 lipca do 31 lipca 2019 r.;
  • od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2019 r.;
  • od 1 września do 30 września 2019 r.;
  • od 1 października do 31 października 2019 r.;
  • od 1 listopada do 29 listopada 2019 r. do gody. 16:00.


Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom