czwartek, 14 lutego 2019


https://www.granty-na-badania.com/2019/02/newton-international-fellowships-srodki.html
Do 27 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Newton International Fellowships, którego organizatorem są British Academy, Academy of Medical Sciences oraz Royal Society. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy chcą prowadzić badania naukowe w Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z informacjami organizatorów tematyka zgłaszanych badań może dotyczyć:
 • fizyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • inżynieria,
 • matematyka,
 • nauki humanistyczne,
 • nauki społeczne,
 • badania kliniczne zorientowane na pacjenta.


Wnioskodawca w ramach Newton International Fellowships musi:
 • posiadać doktorat lub zostać doktorem do czasu rozpoczęcia finansowania;
 • posiadać nie więcej niż 7 lat aktywnego doświadczenia podoktorskiego w pełnym wymiarze czasu pracy w momencie składania wniosku;
 • pracować poza Wielką Brytanią;
 • nie posiadać obywatelstwa brytyjskiego;
 • władać biegle językiem angielskim w mowie i piśmie;
 • mieć jasno określoną i korzystną dla obu stron propozycję badawczą uzgodnioną z naukowcem z Wielkiej Brytanii
Stypendium przyznawane jest na okres dwóch lat. W jego skład wchodzi 24 000 funtów rocznie na pokrycie kosztów utrzymania się w Wielkiej Brytanii, 8 000 funtów rocznie na badania naukowe, do 3 000 funtów na koszty przeprowadzki.

Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom