czwartek, 21 lutego 2019


Logo Uniwersytetu Warszawskiego
Do 8 kwietnia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium i dotację imienia Krzysztofa Skubiszewskiego 2019. Konkurs adresowany jest do kandydatów z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu. Laureat stypendium uzyska możliwość odbycia w roku akademickim 2019/2020 całorocznego indywidualnego stażu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim lub innej uczelni w Polsce w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu
stypendium jest przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe lub obroniły doktorat (lub mają znaczący dorobek naukowy) i wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa.
Jak informują organizatorzy konkursu na rok akademicki 2019/2020 przyznane zostanie jedno stypendium i dwie dotacje. Wysokość stypendium wyniesie 28 940 zł a wysokość dotacji 9 647 zł.


Stypendysta otrzyma:
  • łączną sumę 28 940 zł w ratach miesięcznych w przypadku prowadzenia badań naukowych w Polsce przez dziewięć miesięcy; w przypadku prowadzenia badań przez krótszy okres, wypłacona suma będzie proporcjonalna do tego okresu (od tej sumy stypendysta będzie musiał zapłacić podatek dochodowy w swoim kraju stałego zamieszkania albo w Polsce);
  • bezpłatne zakwaterowanie w Warszawie lub pokrycie kosztów zakwaterowania w czasie pobytu w Polsce;
  • jednorazowy zwrot kosztów podróży ze stałego miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem;
  • zwrot kosztów ubezpieczenia od kosztów pilnego leczenia w Polsce.
Beneficjent dotacji otrzyma:
  • łączną sumę 9 647 zł w przypadku pobytu trzymiesięcznego; w przypadku krótszego pobytu, wypłacona suma będzie proporcjonalna do czasu pobytu w Polsce (od tej sumy beneficjent Dotacji będzie musiał zapłacić podatek w swoim kraju zamieszkania albo w Polsce);
  • bezpłatne zakwaterowanie w Warszawie lub pokrycie kosztów zakwaterowania w czasie pobytu w Polsce;
  • jednorazowy zwrot kosztów podróży ze stałego miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem;
  • zwrot kosztów ubezpieczenia od kosztów pilnego leczenia w Polsce.
Strona internetowa konkursu na stypendium i dotację imienia Krzysztofa Skubiszewskiego


Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom