poniedziałek, 4 lutego 2019


fot. Ross Parlmy / unsplash.com CC0 1.0
Do 15 lutego 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium konferencyjne dla studentów i młodych naukowców. W ramach konkursu możliwe jest zdobycie stypendium na udział w konferencji RSA Annual Conference 2019 w Santiago de Compostela.


O konferencji


O stypendium

  • Fundatorzy: Sekcja Polska Regional Studies Association (www.rsa.uw.edu.pl) oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego (www.euroreg.uw.edu.pl)
  • O stypendium mogą ubiegać się studenci oraz młodzi naukowcy do 35. roku życia
  • Stypendium obejmuje pokrycie opłaty konferencyjnej (wraz z rocznym członkostwem w RSA), a także kosztów związanych z wyjazdem i zakwaterowaniem do kwoty 500 zł
  • Stypendium zostanie przyznane w drodze konkursu na najlepszy abstraktJak ubiegać się o stypendium?

  • Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zgłoszenie złożone z: (1) abstraktu o długości 3000-5000 znaków w języku angielskim, (2) krótkiego CV
  • Zgłoszenia należy przesyłać na adres: euroreg@uw.edu.pl
  • W tytule wiadomości należy umieścić tekst: „stypendium konferencyjne Santiago 2019”
  • Zgłoszenia przyjmowane są do 15 lutego 2019 r. (do końca dnia)
  • Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 22 lutego 2019 r.
  • Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać wysyłając zapytanie na adres euroreg@uw.edu.pl (z dopiskiem „stypendium konferencyjne Santiago 2018”)
Informacja prasowa

Zdjęcie we wpisie: fot. Ross Parlmy unsplash.com CC0 1.0


Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom