piątek, 29 marca 2019


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Od 15 maja 2019 r. do 24 czerwca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach I konkursu w programie Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza. Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

Jak informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczelnie ubiegające się o dodatkowe środki będą musiały przedstawić wniosek zawierający m.in. analizę własnego potencjału oraz plany rozwoju, obejmujące cele i działania dotyczące przede wszystkim:
  • zwiększenia wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki,
  • wzmocnienia współpracy badawczej z ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej,
  • podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów,
  • poprawy polityki kadrowej na uczelni,
  • podniesienia jakości zarządzania uczelnią.


W wyniku oceny zostanie wyłonionych maksymalnie 10 uczelni, które w latach 2020–2026 będą otrzymywać corocznie zwiększenie subwencji (w wysokości 10% subwencji uzyskanej w 2019 r.). Pozostałe uczelnie, które wezmą udział w konkursie, ale nie zostaną wyłonione w konkursie, także otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe – zwiększenie subwencji w wysokości 2% subwencji uzyskanej w 2019 r. na okres 2020–2026.
Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom