poniedziałek, 18 marca 2019


Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Do 18 sierpnia 2019 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego "INNOSTAL" w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R". Budżet konkursu wynosi 190 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów program INNOSTAL
utworzony został z inicjatywy Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej i ma posłużyć pracom nad innowacjami w przemyśle stalowym i zwiększyć jego konkurencyjność w perspektywie do 2026 roku.
Cele szczegółowe programu Innostal to:
  • Pobudzenie aktywności badawczej sektora stalowego;
  • Zwiększenie liczby innowacji sektora stalowego
  • Zmniejszenie negatywnego oddziaływania sektora stalowego na środowisko


Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania programu będą dotyczyć:
  • Nowych i ulepszonych wyrobów stalowych oraz technologii ich wytwarzania;
  • Nowych i ulepszonych materiałów wsadowych i stopów do produkcji hutniczej;
  • Odzysku i recyklingu surowców z odpadów metalurgicznych i złomu;
  • Optymalizacji zużycia energii, materiałów wsadowych, mediów oraz narzędzi i osprzętu hutniczego;
  • Innowacyjnych systemów i technologii zmniejszających szkodliwe emisje do środowiska;
  • Innowacyjnych rozwiązań unowocześniających i wspomagających hutnicze procesy technologiczne.
W ramach programu przedsiębiorcy oraz konsorcja przedsiębiorców będą mogły uzyskać środki na badania przemysłowe i prace rozwojowe związane z tematyką konkursu. Minimalna wartość dofinansowania wynosi 2 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 30 mln zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom