czwartek, 14 marca 2019


https://www.granty-na-badania.com/2019/03/konkurs-moniuszko-na-plakat.html
Do 9 kwietnia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Moniuszko na plakat. Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów kierunków artystycznych, a także osób profesjonalnie zajmujących się grafiką użytkową. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę w wysokości 1 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów format wyjściowy plakatu to B1. Na potrzeby konkursu należy nadesłać plik poglądowy o rozdzielczości 1000x1411 px, o wadze nie przekraczającej 4 MB. Jeden autor może zgłosić tylko jedną pracę do konkursu. Prace wieloautorskie nie zostaną dopuszczone do konkursu. 


Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz udzieleniem Organizatorowi licencji, obejmującej następujące pola eksploatacji pracy konkursowej:
  • wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
    miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom