środa, 6 marca 2019


Akademia Górniczo-Hutnicza - logo

Do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na kryminał z okazji 100-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do osób pełnoletnich z całej Polski. Autorzy dziesięciu zwycięskich opowiadań kryminalnych otrzymają nagrody pieniężne. Jury przyzna dziesięć równorzędnych nagród – każda w wysokości 3 000 zł

Zgodnie z informacjami organizatorów opowiadania powinny nawiązywać do stuletniej historii AGH oraz uwzględniać jeden z wybranych wątków:
  • Laboratoria AGH (np. komora bezechowa w Laboratorium Akustyki Technicznej; Mikroskop Elektronowy Titan Cubed w Międzynarodowym Centrum Mikroskopii Elektronowej; Laboratorium Wysokich Napięć; Laboratorium Wizualizacji Trójwymiarowej i Wirtualnej Rzeczywistości czy Kopalnia Doświadczalna AGH);
  • Prometheus – najszybszy polski superkomputer, zlokalizowany w Cyfronet AGH,
  • kampus AGH (np. budynek główny A-0 przy al. A. Mickiewicza 30, historyczna siedziba władz Uczelni; Biblioteka Główna AGH; Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH czy Centrum Energetyki); 
  • Miasteczko Studenckie AGH;
  • działalność kół naukowych oraz innych organizacji studenckich;
  • Barbórka - obchody górniczego święta w AGH;
  • Juwenalia;
  • 20 października 1919 r. - uroczyste otwarcia Akademii Górniczej w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Marszałka Józefa Piłsudskiego lub 15 czerwca 1923 r. - położenie kamienia węgielnego pod budowę przyszłego gmachu Akademii Górniczej;
  • trudne lata wojenne (np. zrzucenie z dachu budynku głównego rzeźby św. Barbary; zajęcie w latach 1939-1945 gmachu głównego przez okupacyjny rząd niemieckiej Generalnej Guberni; działalność Akademii w konspiracyjnym podziemiu);
  • badania naukowców z AGH (np. poszukiwania złotego pociągu; produkcja księżycowego pyłu; poszukiwanie skutecznej terapii w leczeniu wirusa Zika, badania akustyczne na Spitsbergenie).


Ze zwycięskich prac powstanie zbiór opowiadań, który zostanie opublikowany przez Wydawnictwa AGH. 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom