środa, 27 marca 2019


Herb Łowicza
Do 30 września 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach XVI edycji konkursu na pracę dyplomową dotyczącą problematyki związanej z Miastem Łowiczem. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac dyplomowych, obronionych we wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych na terenie Polski w latach 2018-2019.

Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktoranckie niezależnie od kierunków studiów, ale tematycznie związane z Łowiczem w dwóch kategoriach:
  • Tematyka Społeczna (oświata, historia, kultura, kultura fizyczna i sport),
  • Tematyka Gospodarcza (architektura, infrastruktura techniczna miasta, lokalna przedsiębiorczość, bezrobocie, turystyka).


Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom