piątek, 1 marca 2019


https://www.granty-na-badania.com/2019/03/konkurs-stypendialny-dla-studentow.html
Do 15 lipca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu stypendialnego dla studentów biologii. Konkurs adresowany jest do obecnych studentów III roku studiów licencjackich, którzy planują kontynuować naukę na studiach magisterskich, do studentów pierwszego roku uzupełniających studiów magisterskich oraz do obecnych studentów III i IV roku jednolitych studiów magisterskich na wydziałach biologii. W ramach konkursu przez dziewięć miesięcy będzie wypłacane stypendium o miesięcznej wysokości 1 200 zł.

Jak informują organizatorzy:
osoby ubiegające się o stypendium powinny odznaczać się szczególnym zainteresowaniem noedarwinistyczną teorią ewolucji oraz jej krytyką z pozycji teorii inteligentnego projektu.
Zgłoszenie konkursowe obejmuje przygotowanie eseju-odpowiedzi na pytanie: "Jakie wyzwania stawia teoria inteligentnego projektu standardowemu modelowi makroewolucji biologicznej (ewolucji neodarwinistycznej)?". Esej powinien mieścić się pomiędzy 20 a 30 tys. znaków ze spacjami.


Celem konkursu jest:
  • wzmacnianie postaw dociekliwości naukowej i propagowanie wolności myśli w polskim środowisku akademickim;
  • pogłębianie wiedzy o teorii inteligentnego projektu i zapewnienie możliwości rozwoju koncepcji z nią związanych;
  • kształcenie umiejętności analizy literatury i badań naukowych.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom