czwartek, 21 marca 2019


M-ERA - logo
Do 18 czerwca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu M-ERA. W ramach konkursu można uzyskać środki na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące technologii materiałowych. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCN przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Nauki do konkursu można składać projekty, które dotyczą następującej tematyki:
  • Modeling for materials engineering and processing;
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces;
  • High performance composites;
  • Functional materials;
  • New strategies for advanced material-based technologies in health applications;
  • Materials for additive manufacturing.


Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCN oraz na stronie internetowej M.era-Net.


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom