wtorek, 26 marca 2019


Logo miasta Poznań
Do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu o nagrody naukowe i stypendia dla młodych naukowców w Poznaniu. Stypendia przyznawane są wyróżniającym się badaczom, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Stypendium może być przyznane danej osobie tylko raz.

Stypendia przyznawane są przez Kapitułę Nagrody Naukowej Miasta Poznania.

Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody przysługuje: Radnym Rady Miasta Poznania, członkom Kapituły, dotychczasowym laureatom Nagrody Naukowej Miasta Poznania, działającym w Poznaniu stowarzyszeniom i fundacjom zajmującym się nauką, szkołom wyższym, instytucjom i jednostkom naukowym.


Szczegółowe informacje o konkursach można znaleźć w ich regulaminie, który dostępy jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom