piątek, 22 marca 2019


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 14 maja 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialnego pn. Poland My First Choice, którego organizatorem jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Celem programu jest zachęcenie studentów z zagranicy do studiowania na studiach II stopnia w Polsce. W ramach konkursu przyznawane będą stypendia w wysokości 460 euro miesięcznie.

Jak informuje NAWA:
oferta skierowana jest do kandydatów aplikujących na uczelnie o najwyższym poziomie naukowym – posiadające kategorię A i A+. W ramach Programu zainteresowane osoby mogą wybrać dowolny kierunek prowadzony w języku polskim lub obcym na uczelniach publicznych oraz niepublicznych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Z wnioskami mogą występować obywatele następujących krajów:
 • Australia, 
 • Holandia, 
 • Nowa Zelandia, 
 • Austria, 
 • Irlandia, 
 • Portugalia, 
 • Belgia, 
 • Islandia, 
 • Rumunia, 
 • Bułgaria, 
 • Izrael, 
 • Singapur, 
 • Chorwacja, 
 • Japonia, 
 • Słowacja, 
 • Chile, 
 • Kanada, 
 • Słowenia, 
 • Cypr, 
 • Republika Korei, 
 • Szwajcaria, 
 • Czechy, 
 • Liechtenstein, 
 • Szwecja, 
 • Dania, 
 • Litwa, 
 • Urugwaj, 
 • Estonia, 
 • Luksemburg, 
 • USA, 
 • Finlandia, 
 • Łotwa, 
 • Węgry, 
 • Francja, 
 • Malta, 
 • Włochy, 
 • Grecja, 
 • Niemcy, 
 • Wielka Brytania, 
 • Hiszpania, 
 • Norwegia,
 • chińscy obywatele – mieszkańców Hongkongu, Makau i Tajwanu.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom