środa, 13 marca 2019


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 30 maja 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach pierwszej edycji programu Katamaran, którego organizatorem jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Celem programu jest wsparcie polskich uczelni w zakresie tworzenia i realizacji międzynarodowych programów kształcenia na wspólnych studiach II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu. Maksymalne finansowanie projektu wynosi 1 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów cele szczegółowe programu to:
  • zwiększenie liczby programów wspólnych studiów II stopnia oferowanych przez polskie uczelnie;
  • zwiększenie mobilności studentów i kadry akademickiej;
  • doskonalenie jakości kształcenia poprzez przenoszenie międzynarodowych doświadczeń do polskich uczelni.


Wnioski do programu mogą składać uczelnie publiczne i niepubliczne posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz spełniają kryteria w ramach jednej z dwóch ścieżek: 
  • ścieżka A – Tworzenie programów międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia i uruchomienie rekrutacji na studia;
  • ścieżka B – Wsparcie mobilności akademickiej w ramach międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora
Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom