środa, 20 marca 2019


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pn. Polonista. Celem programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie oraz wspieranie obcokrajowców studiujących w ramach studiów i programów polskich realizowanych w zagranicznych ośrodkach akademickich przez umożliwienie im semestralnego lub dwusemestralnego pobytu na wybranej uczelni publicznej w Polsce.

Zgodnie z informacjami organizatorów:
program adresowany jest do studentów zagranicznych studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce). Uprawnieni do udziału w Programie są również laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizowanej poza Polską, którzy mogą wnioskować o stypendium NAWA na okres studiów polonistycznych I lub II stopnia na wybranej uczelni publicznej w Polsce.


Uprawnieni do ubiegania się o stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej sąvWnioskodawcy spełniający następujące kryteria:
  • są studentami studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych w ramach studiów slawistycznych, I i II stopnia w zagranicznych ośrodkach akademickich i ukończyli przynajmniej jeden rok studiów,
  • są cudzoziemcami (nie posiadają obywatelstwa polskiego) i w roku akademickim 2018/2019 nie przebywają na stałe ani czasowo na terenie RP, 
  • znają język polski przynajmniej na poziomie B1,
  • uzyskali zgodę uczelni macierzystej do odbycia studiów w Polsce,
  • uzyskali zgodę wybranej polskiej uczelni na odbycie semestralnych lub dwusemestralnych studiów
albo
  • uzyskali tytuł laureata lub finalisty OLiJP w bieżącym roku szkolnym lub w ciągu dwóch lat poprzedzających rok składania wniosku w Programie,
  • są cudzoziemcami (nie posiadają obywatelstwa polskiego)
albo
  • uzyskali tytuł laureata lub finalisty OLiJP,
  • są studentami ostatniego roku studiów polonistycznych I stopnia,
  • są cudzoziemcami (nie posiadają obywatelstwa polskiego).
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom