wtorek, 12 marca 2019


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach Programu Stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza, którego organizatorem jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Program umożliwia osobom z wybranych krajów odbycie bezpłatnych studiów II stopnia na uczelniach nadzorowanych przez MNiSW w obszarze nauk nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 1 500 zł.

Program im. Ignacego Łukasiewicza skierowany jest cudzoziemców z następujących krajów:
 • Angola, 
 • Etiopia, 
 • Filipiny, 
 • Indie, 
 • Indonezja, 
 • Kenia, 
 • Kolumbia, 
 • Liban,
 • Meksyk, 
 • Mjanma, 
 • Nigeria, 
 • Palestyna, 
 • Peru, 
 • RPA, 
 • Senegal, 
 • Tanzania,
 • Uganda,
 • Wietnam.O stypendium mogą ubiegać się osoby, które:
 • są absolwentami studiów I stopnia (studia ukończone nie wcześniej niż 2016 w roku) lub studentami ostatniego roku studiów I stopnia w roku akademickim 2018/2019 prowadzonych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych;
 • nie posiadają dyplomu magistra lub magistra inżyniera;
 • posiadają certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2;
 • nie są absolwentami ani studentami polskich uczelni.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom