wtorek, 19 marca 2019


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Promocja Języka Polskiego. W ramach programu finansowane będą projekty, działania i inicjatywy realizowane w Polsce lub za granicą służące rozpowszechnianiu języka polskiego jako obcego, wzmocnieniu jakości jego nauczania i skierowane do szerszego grona odbiorców. Maksymalny budżet projektu wynosi 60 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów:
Proponowane działania powinny cechować się kreatywnością oraz wysokim stopniem dopasowania do potrzeb grupy docelowej. Preferowane są działania nierealizowane dotychczas przez Wnioskodawcę w proponowanym we wniosku zakresie lub skali. Sugerowane są działania realizowane za granicą.


Po zakończeniu naboru w dniu 1 maja 2019 r. otwarty zostanie kolejny nabór z terminem składania wniosków do dnia 30 września 2019 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom