piątek, 8 marca 2019


Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckiej - logo
Do 31 marca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń do XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Studenckiej. Konkurs adresowany jest do studentów oraz doktorantów, którzy nie ukończyli 28. roku życia. W konkursie mogą brać udział doktoranci oraz studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, uczelni publicznych i prywatnych oraz szkół policealnych. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe i pokrycie kosztów udziału w kursach.

Zgodnie z regulaminem konkursu nabór zgłoszeń prowadzony jest w trzech kategoriach:
  • sceneria;
  • portret;
  • reportaż.


Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Studenckiej


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom