piątek, 8 marca 2019Kolejne pieniądze trafią w najbliższych tygodniach do polskich uczelni. Środki – ponad 916 mln zł – będą musiały być przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników. To – obok dodatkowych funduszy przyznanych pod koniec ubiegłego roku, a także obligacji skarbu państwa – kolejny zastrzyk pieniędzy dla szkół wyższych związany z wdrażaniem Konstytucji dla Nauki.

Pieniądze przyznane zostały z myślą o wzroście pensji pracowników szkół wyższych. Planowane podwyżki trzeba jednak odróżnić od podniesienia wynagrodzenia minimalnego dla nauczycieli akademickich, którzy mogą cieszyć się wyższymi zarobkami już od stycznia tego roku.

Dzięki wzrostowi płacy minimalnej wszyscy wykładowcy, lektorzy i asystenci zarabiają minimum 3 205 zł (dotychczasowe wynagrodzenie minimalne w tej grupie stanowisk wynosiła 2 375 zł). A adiunkci – co najmniej 4 680 zł (dotychczasowe wynagrodzenie minimalne wynosiło 3 820 zł). Ich pensje wzrosły o ponad 30 procent.


Poziom wynagrodzenia minimalnego wykładowców określony został w Konstytucji dla Nauki. Natomiast o podziale środków z rezerwy na wynagrodzenia zadecydują autonomicznie same uczelnie.

Jak rozdzielono pieniądze?

W ustawie budżetowej na 2019 rok zabezpieczono środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników uczelni. Trafią one do nich w postaci zwiększenia subwencji – szkoły wyższe otrzymają na podwyżki od kilkuset tysięcy do ponad 45 mln złotych.

Kwota, jaka zostanie przekazana, zależy od wysokości funduszu wynagrodzeń z 2017 roku. Tegoroczna subwencja zostanie bowiem zwiększona o 7 proc. w stosunku do kwoty z funduszu danej uczelni sprzed dwóch lat. Środki przekazane szkołom wyższym uwzględniają kwoty brutto wraz z dodatkowymi kosztami pracy ponoszonymi przez pracodawcę.

Działalność twórcza w każdym aspekcie pracy nauczyciela akademickiego

Z punktu widzenia portfela wykładowców dobrą wiadomością jest również potwierdzenie przez Ministerstwo Finansów słuszności interpretacji MNiSW dotyczącej stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Wynika z niej, że każdy rodzaj aktywności zawodowej nauczycieli akademickich jest związany z pracą twórczą (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Pracownik akademicki – przygotowując materiały do zajęć dydaktycznych, sylabusy, wykłady, artykuły naukowe lub monografie – wykonuje działalność twórczą o indywidualnym charakterze. A zatem całość wynagrodzenia nauczyciela akademickiego niezależnie od rodzaju uczelni, w której pracuje, może być objęta podwyższonymi kosztami uzyskania przychodów.

3 mld zł na inwestycje

Konstytucja dla Nauki gwarantuje nie tylko środki na wzrost płac. Dzięki reformie uczelnie publiczne otrzymają dodatkowo 3 mld zł w obligacjach Skarbu Państwa. Ten znaczący zastrzyk finansowy uczelnie mogą przeznaczyć na inwestycje lub na spłatę kredytów zaciągniętych na te inwestycje.


Zdjęcie we wpisie: fot. Michael Longmire unsplash.com CC0 1.0

Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom