czwartek, 28 marca 2019


Polskie Towarzystwo Matematyczne - logo
Do 30 czerwca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę. Prace powinny zostać przygotowane w formie opracowania pisemnego. Poza tym zastrzeżeniem, charakter prac oraz zakres popularyzowanej matematyki nie jest w żaden sposób ograniczony. 

Zgodnie z informacjami organizatorów w konkursie mogą brać udział studenci studiów I lub II stopnia wyższych uczelni działających w Polsce lub zespoły autorskie, składające się z co najwyżej trzech osób, wśród których co najmniej jedna jest studentem studiów I lub II stopnia wyższej uczelni.


Jak informują organizatorzy, do konkursu:
można zgłaszać zarówno prace już opublikowane (tak artykuły w czasopismach poświęconych popularyzacji nauki, jak i pismach innego rodzaju), przyjęte do druku, zgłoszone do druku, jak i jedynie nadesłane na Konkurs. Praca nadesłana na Konkurs może być zgłoszona przez autora do publikacji w wybranym przez niego czasopiśmie zarówno w trakcie trwania Konkursu, jak i po ogłoszeniu wyników.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom