wtorek, 26 marca 2019


Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
Do 31 maja 2019 r. uczennice i uczniowie o zainteresowaniach naukowych, literackich i technicznych mogą zgłaszać się do nowej edycji programu stypendialnego prowadzonego przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci (KFnrD) co roku zapewnia kilkuset uczniom bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, obozach naukowych, stażach badawczych, seminariach. Organizuje warsztaty wielodyscyplinarne, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy. Pomaga też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, zakupie sprzętu laboratoryjnego.

Rekrutacja do tegorocznej, 37. już edycji programu stypendialnego zakończy się wyjątkowo wcześnie - z końcem maja.


Jak informuje KFnrD w przesłanej PAP informacji prasowej, do programu Funduszu mogą zgłaszać się uczennice i uczniowie o zainteresowaniach naukowych, literackich i technicznych, a także - uzdolnieniach plastycznych i muzycznych (instrumentaliści).

W przypadku zainteresowań naukowych i literackich najważniejsze jest napisanie przez kandydata szczegółowej wypowiedzi (listu) na temat jego zainteresowań oraz sposobów, w jaki je rozwija. Można również dodać skany dyplomów z olimpiad i konkursów przedmiotowych, a także rekomendację nauczyciela lub dyrekcji szkoły.

Muzycy powinni przedstawić opinię nauczyciela prowadzącego naukę na głównym instrumencie, w której znajdzie się wyliczenie wyników udziału w przesłuchaniach lub konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Plastycy - około 5 rysunków, 15 szkiców „szybkich” i 10 prac w dowolnej technice (malarstwo, rzeźba, grafika) stanowiących wypowiedź artystyczną na dowolny temat (z potwierdzeniem przez szkołę lub opiekuna samodzielności ich wykonania).

Wnioski wraz z całą dokumentacją są rozpatrywane w 4-stopniowej procedurze kwalifikacyjnej, w której uczestniczą specjaliści z poszczególnych dziedzin, pedagodzy i psycholodzy.

Podstawowym kryterium przyjęcia do Programu są wyniki pracy w zakresie zainteresowań. Ocena wniosków potrwa do września, zaś wyniki będą ogłoszone w październiku.
Nasz program od wielu lat prowadzimy z myślą o młodych ludziach, którzy chcą rozwijać zainteresowania i zdolności, pracując nad naprawdę trudnymi zagadnieniami i mierząc się z prawdziwymi problemami naukowymi
- podkreśla cytowana w informacji prasowej Maria Mach, dyrektor biura KFnrD i dawna stypendystka. 
Właśnie dlatego dajemy naszym podopiecznym dostęp do laboratoriów, bibliotek i archiwów, możliwość podejmowania pracy badawczej pod kierunkiem znakomitych specjalistów, koncertowania, wystawiania prac plastycznych i udziału w warsztatach prowadzonych przez wybitnych artystów.
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci istnieje od 1981 roku. W tym roku szkolnym ma pod opieką 533 uczennic i uczniów z całej Polski, w tym: 349 nastolatków o zainteresowaniach naukowych i literackich, 154 młodych muzyków i 30 zdolnych plastyków.

Dodatkowe informacje o programie i zgłoszenia do niego dostępne są na stronie: http://fundusz.org/rekrutacja/Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom