piątek, 22 marca 2019


Logo konkursu Studencki Nobel 2017Do 15 kwietnia 2019 r. można przesyłać zgłoszenia do udziału w konkursie Studencki Nobel 2019. Celem organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów konkursu jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych studentów w kraju oraz ułatwienie im rozpoczęcia kariery na rynku pracy oraz rozpowszechnianie działań prospołecznych oraz propagowanie nauki i przedsiębiorczości.

Zgodnie z regulaminem uczestnikiem konkursu może zostać student uczelni wyższej państwowej lub prywatnej w Rzeczypospolitej Polskiej, który:
 • jest studentem studiów licencjackich, studiów uzupełniających magisterskich lub studiów jednolitych magisterskich z wyłączeniem studentów studiów doktoranckich;
 • dostarczył kopię zaświadczenia o posiadaniu statusu studenta wydanego przez Uczelnię;
 • wypełnił formularz konkursowy, znajdujący się na oficjalnej stronie, będący podstawą do oceny osiągnięć Uczestnika w Konkursie.


W 2019 r. nabór zgłoszeń prowadzony jest w następujących kategoriach:
 • Nauki przyrodnicze i energetyka;
 • Technologia informacyjna (IT);
 • Medycyna i farmacja;
 • Fizyka i astronomia;
 • Sztuka;
 • Dziennikarstwo i literatura;
 • Nauki społeczno-ekonomiczne;
 • Działacz.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa konkursu Studencki Nobel 2019

Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom