poniedziałek, 25 marca 2019Do 9 maja 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu o stypendium im. Stanisława Wyspiańskiego. O stypendium mogą starać się osoby w wielu od 18 do 26 lat. Wysokość stypendium wynosi 12 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów:
Stypendium jest przyznawane osobom wybitnym, wyróżniających się własną pracą, szeroko rozumianą aktywnością i pasją, cechującym się przede wszystkim determinacją w realizacji celu, nonkonformizmem, odwagą, samodzielnością,  a także przedsiębiorczością rozumianą jako inicjatywa i kreatywność.
Aktywność jest rozumiana jako działania skierowane na realizację pasji i zainteresowań w głównej mierze, w zakresie działalności zrzeszających inne jednostki, udzielanie się w życiu szkoły, uczelni i społeczności lokalnej, a także w szerszym zakresie, w tym tworzeniu i aktywnej działalności w organizacjach (także innych i podobnych tworach prawnych, czy przedsięwzięciach lub jakichkolwiek inicjatywach) zrzeszających inne jednostki lub podobnych inicjatywach młodych ludzi zrzeszających się na poziomie krajowym i ogólnoświatowym. Dotyczy to głównie osób, którym przyświeca wizja przedsięwzięcia, będących założycielami takich organizacji, będących inicjatorami działań oraz osób reprezentujących i promujących szkoły, uczelnie, czy własne inicjatywy.


Osiągnięcia uczestników mające możliwość zakwalifikowania ich do wzięcia udziału w konkursie to osiągnięcia mające miejsce w okresie od 18 listopada 2016 roku do dnia 9 maja 2019 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom