poniedziałek, 4 marca 2019


Logo Funduszy Europejskich
Od 1 kwietnia 2019 r. do 1 lipca 2019 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa". Budżet konkursu wynosi 1,05 miliarda zł. Konkurs adresowany jest do podmiotów w regionach słabiej rozwiniętych (cała Polska oprócz województwa mazowieckiego).

Zgodnie z informacjami organizatorów o dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:
  • przedsiębiorstwa,
  • konsorcja przedsiębiorstw,
  • konsorcja naukowo-przemysłowych (składających się z max 3 podmiotów, w tym min 1 przedsiębiorstwa i min 1 jednostki naukowej).
Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.Nabór wniosków podzielony jest na rundy:
  • od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r.;
  • od 1 maja do 31 maja 2019 r.;
  • od 1 czerwca do 1 lipca 2019 r. (do godziny 16:00).
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują eksperymentalne prace rozwojowe. Projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania.

Zgodnie z regulaminem konkursu minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi:
  • 1 mln zł – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;
  • 2 mln zł – w przypadku pozostałych projektów.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych - 50 mln euro.
.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom