czwartek, 21 marca 2019


https://www.granty-na-badania.com/2019/03/tarnow-stypendia-artystyczne.html
Od 7 maja 2019 r. do 15 maja 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia artystyczne miasta Tarnów. O stypendia mogą starać osoby, zajmujące się twórczością w dziedzinie literatury, sztuk wizualnych, muzyki, tańca, teatru i filmu. Wysokość stypendium wynosi 5 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów:
Stypendia te to wsparcie dla osób twórczych, których energię i pomysły warto wykorzystać dla rozwoju kultury Tarnowa. Pozwolą realizować artystyczne projekty najbardziej obiecującym i oryginalnym twórcom; mają charakter motywacyjny dla artystów, którzy w danym roku chcą realizować projekty artystyczne.
Wnioskodawca w danym roku kalendarzowym może złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie stypendium artystycznego. W przypadku, gdy projekt artystyczny realizowany będzie przez kilka osób fizycznych, osoby te mogą złożyć tylko jeden wspólny wniosek o stypendium. 


Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w informacji o nim, która znajduje się na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom