środa, 6 marca 2019


Logo KPMG
Od 1 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Tax’n’You 2019. Konkurs adresowany jest do studentów, którzy są zainteresowani problematyką podatkową, prawną oraz rachunkową. Laureaci konkursu otrzymają możliwość zawarcia umowy o pracę z KPMG oraz nagrody finansowe.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkurs adresowany jest do studentów III, IV i V roku jednolitych studiów magisterskich, studentów III roku studiów licencjackich podejmujących studia II stopnia, studentów I i II roku studiów magisterskich uzupełniających oraz absolwentów studiów magisterskich uczelni wyższych z 2018 r.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

Nagroda główna dla uczestnika Finału Konkursu, który zajął pierwsze miejsce, składająca się z: 
 • Umowy o pracę w jednym z biur KPMG w Polsce (Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Łódź) w Dziale Doradztwa Podatkowego;
 • Nagrody finansowej w wysokości 5 000 zł przyznanej przez Organizatora;
 • czytnik Kindle;
 • Upominków rzeczowych ufundowanych przez Organizatora oraz Partnerów Strategicznych Konkursu.


Nagroda za zajęcie drugiego miejsca w Finale Konkursu składająca się z: 
 • Umowy o pracę w jednym z biur KPMG w Polsce (Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Łódź) w Dziale Doradztwa Podatkowego;
 • Nagrody finansowej w wysokości 3 000 zł przyznanej przez Organizatora;
 • czytnik Kindle;
 • Upominków rzeczowych ufundowanych przez Organizatora oraz Partnerów Strategicznych Konkursu.
Nagroda za zajęcie trzeciego miejsca w Finale Konkursu w postaci:
 • Umowy o pracę w jednym z biur KPMG w Polsce (Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Łódź) w Dziale Doradztwa Podatkowego;
 • Nagrody finansowej w wysokości 2 000 zł przyznanej przez Organizatora;
 • czytnik Kindle;
 • Upominków rzeczowych ufundowanych przez Organizatora oraz Partnerów Strategicznych Konkursu.
Pozostali finaliści konkursu otrzymają możliwość odbycia staży w jednym z biur KPMG w Polsce oraz upominki rzeczowe.
Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom