poniedziałek, 15 kwietnia 2019


fot. Joe Gardner / unsplash.com CC0 1.0
Do 30 czerwca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu fotograficznego Geologia w obiektywie. Celem konkursu jest rozwój wiedzy o geologii, pokazanie niezwykłych struktur geologicznych kształtujących krajobraz, wyjątkowych odsłonięć skalnych cechujących się nadzwyczajnymi walorami edukacyjnymi i merytorycznymi oraz prace ukazujące niezwykłość wytworów natury w mniejszej skali.. Pula nagród w konkursie wynosi 4 200 zł.

Nabór wniosków w konkursie prowadzony jest w następujących kategoriach:
  • Geologia w polskim krajobrazie,
  • Polskie stanowiska geologiczne,
  • Okazy mineralogiczne i paleontologiczne w Polsce.


- przy czym jedna fotografia może być zgłoszona tylko w jednej z kategorii.

Prace można zgłaszać w technice cyfrowej albo analogowej.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • Nagroda główna w wysokości 1 000 zł,
  • Nagroda za zajęcie I miejsca w danej kategorii w wysokości 500 zł,
  • Nagroda za zajęcie II miejsca w danej kategorii w wysokości 300 zł,
  • Nagroda za zajęcie III miejsca w danej kategorii w wysokości 200 zł,
  • W każdej z kategorii może zostać przyznana nagroda dodatkowa za wyróżnienie za wyróżnienie pracy - w wysokości 100 zł


Zdjęcie we wpisie: fot. Joe Gardner / unsplash.com CC0 1.0

Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom