czwartek, 25 kwietnia 2019


Logo Komisji Europejskiej
Do 28 maja 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Horizon Impact Award 2019. Do konkursu można zgłaszać projekty z 7PR i zamknięte projekty programu Horyzont 2020. W ramach konkursu przyznanych zostanie pięć nagród każda w wysokości 10 000 euro.

Jak informuje Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE:
Nagroda ma na celu zilustrowanie szerszych korzyści społeczno-gospodarczych inwestycji UE w badania i innowacje oraz stworzenie wzorów do naśladowania i zainspirowanie beneficjentów, aby maksymalizowali wpływ swoich badań


Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Punktu Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz na stronie internetowej konkursu.


Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom