poniedziałek, 1 kwietnia 2019


fot. rawpixel / unsplash.com CC0 1.0
Do 7 kwietnia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia konkursu.

Organizator konkursu, którym jest Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, organizuje nabór zgłoszeń w dwóch kategoriach:
  • najlepsza praca doktorska,
  • najlepsza praca habilitacyjna.
W każdej kategorii konkursu może zostać przyznana nagroda główna i po dwa wyróżnienia.


Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom