czwartek, 18 kwietnia 2019


fot. Dariusz Sankowski / unsplash.com CC0 1.0
Do 18 lipca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach VI edycji o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki. Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich napisanych w języku polskim i obronionych w latach 2017 - 2019 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych położonych na terenie całego kraju. Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu można zgłaszać prace koncentrujące się na tematyce związanej przestrzennie z województwem wielkopolskim, które na egzaminie magisterskim ocenione zostały przynajmniej na ocenę dobrą. 

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • I miejsce - 5 000 zł
  • II miejsce - 3 000 zł 
  • III miejsce - 2 000 zł.


Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Zdjęcie we wpisie: fot. Dariusz Sankowskiunsplash.com CC0 1.0


Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom