piątek, 5 kwietnia 2019


fot. Federico Respini / unsplash.com CC0 1.0
Do 5 maja 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najlepsze prace magisterskie dotyczące rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych. Pula nagród finansowych w konkursie wynosi 6 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów celem konkursu jest promowanie tematyki rozwoju obszarów wiejskich, w tym w szczególności zagadnień dotyczących przemian społeczno-gospodarczych na polskiej wsi poprzez wyróżnianie prac magisterskich opisujących tę problematykę.

Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie w języku polskim lub angielskim, których obrona odbyła się w roku kalendarzowym 2017 i 2018.W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody finansowe:
  • I miejsce – 3 000 zł
  • II miejsce – 2 000 zł
  • III miejsce – 1 000 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora, Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. 

Zdjęcie we wpisie: fot. Federico Respiniunsplash.com CC0 1.0

Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom