wtorek, 30 kwietnia 2019


https://www.granty-na-badania.com/2019/04/konkurs-na-prace-naukowe-o-artystach.html
Do 30 listopada 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na pracę magisterską lub licencjacką na temat plastyka, fotografika lub architekta, którego życie i twórczość związane były z terenem województwa śląskiego. Nagrodą główną w konkursie jest publikacja pracy w formie monografii w ramach serii wydawniczej Ziemia–Człowiek–Dzieło.

Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu można zgłaszać nie publikowane wcześniej prace, obronione w latach 2009–2019.

Nadesłane prace zostaną ocenione według kryteriów:
  • zgodności z tematyką konkursu;
  • znaczenia podjętego zagadnienia dla rozwoju badań nad sztuką regionu;
  • oryginalności w zakresie treści i w opracowaniu tematu;
  • poziomu opracowania;
  • jakości zilustrowania tematu;
  • podjęcia tematu dotychczas nie ujętego w literaturze przedmiotu lub
  • opracowanego niedostatecznie.


Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora, którym jest Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom