poniedziałek, 1 kwietnia 2019


fot. Lucas Vasquez / unsplash.com CC0 1.0
Od 30 kwietnia 2019 r. do 24 października 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach / 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw typ A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe, RPO Małopolskiego. Budżet konkursu wynosi blisko 74 802 180,07 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów wnioski do konkursu mogą składać:
  • przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo;
  • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem: jednostek naukowych, uczelni, w tym spółek celowych uczelni, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo.
W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.


W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:
  • nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,
  • przygotowanie prototypów doświadczalnych,
  • tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,
  • walidacja danego rozwiązania,
  • uruchomienie pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa,
  • wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego). 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora.Zdjęcie we wpisie: fot. Lucas Vasquezunsplash.com CC0 1.0


Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom