wtorek, 2 kwietnia 2019


fot. Louis Reed / unsplash.com CC0 1.0
Od 30 kwietnia 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach / 1.2.2 Infrastruktura badawczo rozwojowa przedsiębiorstw, RPO Małopolskiego. Budżet konkursu wynosi blisko 38 831 400 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów wnioski do konkursu mogą składać:
  • przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo;
  • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem: jednostek naukowych, uczelni, w tym spółek celowych uczelni, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo.


Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55%, dla średnich przedsiębiorstw 45%, a dla przedsiębiorstw innych niż MŚP 35%

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora.Zdjęcie we wpisie: fot. Louis Reedunsplash.com CC0 1.0


Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom